Ako vzduchotesne uzatvoriť demižón?

V minulosti sa na utesnenie kvasnej rúrky používal vosk, ktorý sa kvapkal zo sviečky. Bolo to dosť obtiažne, a preto sa mnohokrát stalo, že demižón nebol dobre uzatvorený a tým sa znehodnotilo víno. Lepšie je kvasné zátky utesňovať plastelínou. Plastelínu dobre zohrejeme v dlaniach, aby bola tvárna a potom utesníme zátku.

Čím nahradiť kvasnú zátku?

Ak nemáme sklenenú kvasnú zátku, môžeme improvizovať a použiť napríklad zahnutú medenú, alebo plastovú rúrku, prípadne gumovú hadičku, ktorú namočíme do pohára s vodou. Hadičky aj rúrky musia byť stále ponorené vo vode. Sklenené kvasné zátky je vhodné používať do objemu demižóna 20 l . Na väčšie demižóny je lepšie použiť plastovú, alebo medenú rúrku väčšieho priemeru, aby sa tak zabezpečil rýchlejší odvod kysličníka uhličitého.

Ako vyčistiť špinavý demižón?

Špinavý demižón vyčistíme jednoducho takto: demižón opláchneme čistou vodou, nasypeme doň za hrsť jačmeňa a s demižónom krúžime a hrkáme tak, aby sa jačmeň otieral o steny demižóna. Musíme dať pozor, aby sme demižón nerozbili. Prípadne ak nemáme poruke jačmeň môžeme použiť piesok. Ak sa vám zdá že v demižóne je vodný kameň použite na jeho odstránenie kyselinu chlorovodíkovú. Po jej použití demižón dôkladne umyte. Je dobré po stočení vína demižón umyť a hrdlo niečím zakryť, aby sa doň neprášilo. Tým si ušetríte mnoho zbytočnej práce.


webmaster & design