Postup výroby domácich vín

Vína môžeme pripravovať z každého druhu záhradného i lesného ovocia. Je dobré, keď ich zakvasujeme vínnymi kvasinkami s použitím živnej soli (dostať ich v drogériách). Kvasinky pripravíme dva dni vopred, a to tak, že ich dáme do malej čistej fľaštičky s vlažným cukrovým roztokom zapchatej vatou na teplom mieste rozmnožiť. Takto zistíme, či sú ešte živé. Stačí, keď pri zatrepaní fľaštičkou vystupujú bublinky. Živnú soľ a kvasinky (tie spravidla na druhý deň) pridávame do hotového muštu v demižónoch pripraveného pretlačením mäkkého ovocia (maliny, černice, ríbezle, jablká, hrozno...), ku ktorému sme pridali príslušné množstvo cukrového roztoku, alebo do cukrového roztoku, ktorým sme zaliali tvrdé ovocie (šípky, trnky...)

Cukor do vína pridávame kryštálový, ktorý najprv úplne rozpustíme vo vode. Najlepšie je, keď roztok trošku zohrejeme, aby sa cukor rýchlejšie rozpustil. Nerozpustený cukor by sa v kyslom prostredí ťažšie rozpúšťal.

Zo zdravotného hľadiska nemožno mať k domácim vínam zásadné námietky. Netreba však zabúdať, že ide o alkoholické nápoje, ktoré pravdaže nesmú požívať deti ani ľudia, ktorým lekár zakázal akékoľvek alkoholické nápoje.

Pri kvasení vín vzniká nebezpečný kysličník uhličitý!!!

Pretože kysličník uhličitý je ťažší ako vzduch , klesá dolu k podlahe a pri vyššej koncentrácii môže spôsobiť smrť udusením. Preto je potrebné miesta, kde kvasia vína pravidelne vetrať.webmaster & design