Chyby pri výrobe vín

Pri príprave ovocných a hroznových vín alebo počas ich skladovania vznikajú rozličné chyby a choroby, ktoré zhoršujú akosť vína. Uvediem z nich najčastejšie a vymenujem príčiny ich vzniku. Chyba môže spôsobiť jedna alebo niekoľko príčin súčasne.

Pomalé kvasenie alebo predčasné zastavenie kvasenia: nízka teplota, nedostatok kvasiniek a živín, zoctovatená šťava, alebo zákvas, spracovanie nezdravého ovocia, prípadne vysoký obsah cukru.

Birzovatenie vína: prístup vzduchu, nízky obsah alkoholu, nedostatočné sírenie  a infekcia birzotvornými kvasinkami.

Naoctovatenie zákvasu alebo vína: pomalé kvasenie, prístup vzduchu, infekcia baktériami octového kvasenia, nedostatočné sírenie, nízky obsah alkoholu vo víne a uskladňovanie vína v teple.

Mliečne kvasenie: nízky obsah kyselín, pozvoľné kvasenie, nedostatočné sírenie a nedostatok ušľachtilých kvasiniek.

Zápach po myšiach (myšina): pozvoľné kvasenie alebo naopak rýchle kvasenie pri vysokej teplote, rozklad kvasníc v dôsledku oneskoreného stáčania a infekcie.

Vláčkovatenie vína: predčasné zastavenie kvasenia, nízky obsah kyselín, vysoká infekcia slizovitými baktériami. Slizovité víno sa musí prevzdušniť prelievaním cez ružicu alebo vyšľahať metličkou, aby sa rozbili slizovité zhluky a víno sa zasíri.

Hnednutie vína: prístup vzduchu, nedostatočné sírenie, nízky obsah kyselín, spracovanie nahnitého ovocia, alebo hrozna a neodkalenie muštu.

Príchuť po skazených vajciach: príčiny nie sú úplne jasné, chybné víno sa dá napraviť niekoľkonásobným prevzdušnením a zasírením.

Zákaly vína: vysoký obsah železa a iných kovov, ktoré prešli do vína zo strojov a zariadení, nízky obsah obsah kyselín a prezreté ovocie.

Príchuť po sudovine: nový, nedostatočne navínený sud, nahnitá voda v neodkvapkanom sude, nedokonalé ošetrovanie prázdnych sudov.


webmaster & design